==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng chuyến đi côn đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030. Đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày5/09. Quy hoạch này xác định Côn Sơn, Bến Đầm, Cỏ Ống là ba khu vực phát triển đô thị quan trọng tại Côn Đảo. Nó còn xác định dân số dự kiến là 30.000 vào năm 2030, bao gồm: lượng khách thăm quan toàn thời gian tương đương và củng cố tầm quan trọng của diều kiện tăng trưởng thuận lợi tại Côn Đảo, nhưng bảo đảm rằng sự tăng trưởng đó bảo vệ, bảo tồn và tăng cường các tài nguyên môi trường và văn hóa đã được xác định.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng trải nghiệm Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030. Đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày5/09. Quy hoạch này xác định Côn Sơn, Bến Đầm, Cỏ Ống là ba khu vực phát triển đô thị quan trọng tại Côn Đảo. Nó còn xác định dân số dự kiến là 30.000 vào năm 2030, bao gồm: Lượng lữ khách toàn thời gian tương đương và củng cố tầm quan trọng của diều kiện tăng trưởng thuận lợi tại Côn Đảo, nhưng bảo đảm rằng sự tăng trưởng đó bảo vệ, bảo tồn và tăng cường các tài nguyên môi trường và văn hóa đã được xác định.

Khái Quát Quá Trình Quy Hoặc Tổng Thể hành trình Quốc Gia Côn Đảo - Ảnh 1

Quy hoạch cũng tập trung vào chất lượng hơn là số lượng của tăng trưởng trong Lữ Hành , bằng cách thúc đẩy Phát triển Lữ Hành tập trung vào thị trường cao cấp. Nó đặt ra tiềm năng cho sự Phát triển Lữ Hành tại các địa điểm được lựa chọn trong vườn quốc gia và trên một số đảo. Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1:2000 Khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012.

Quy hoạch này một mặt tái khẳng định Côn Đảo tương lai là một đảo chương trình đặc sắc, độc đáo có tầm Quốc gia và Quốc tế, có môi trường hành trình, môi trường dịch vụ đô thị và môi trường sinh thái biển  - đảo hướng tới sự đa dạng, hấp dẫn theo hướng bền vững, phát triển đồng thời bảo vệ được các giá trị tài nguyên thiên nhiên và lịch sử  văn hóa của đảo, thu hút khách thăm quan, dân cư và các nguồn đầu tư  phát triển; Mặt khác và là nhiệm vụ  trọng tâm: Cụ thể hóa khu vực Trung tâm Côn Sơn với vai trò là hạt nhân của toàn đảo có những chức năng quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử, kết hợp khai thác trải nghiệm chất lượng cao gắn với môi trường cảnh quan. Cùng với đó là phát triển khu vực dân cư đô thị trên đảo, tạo nên một đô thị chương trình mang đặc trưng riêng nhằm hỗ trợ Phát triển Lữ Hành .

Khái Quát Quá Trình Quy Hoặc Tổng Thể hành trình Quốc Gia Côn Đảo - Ảnh 2

Khu đô thị trung tâm Côn Sơn  được quy hoạch phân khu thành 5 khu vực: 1) Đồng bằng phía nam hồ Quang Trung, kéo dài dọc bờ biển từ mũi Chim Chim đến mũi Cá Mập là khu  dịch vụ  hành trình, bảo vệ và phát huy giá trị  các di tích, 2) Không gian hồ An Hải,hồ Quang Trung là khu đệm giữa khu đô thị cũ và mớ. Khu vực này là không gian xanh, sinh thái nhân văn kết hợp hồ trữ nước ngọt, sản xuất nông nghiệp, 3) Phía Bắc hồ Quang Trung là khu dân cư mới với các loại hình nhà ở chung cư bám trên triền dốc, nhà vườn kết hợp làm trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu tăng dân số tự nhiên và người lao động đến làm việc trên đảo;

4) Phía Tây - Bắc đảo Côn Sơn, kéo dài từ bãi San hô đến bãi Ông Đụng, bãi Ông Câu là khu nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng cao cấp và các khu thăm quan sinh thái quy mô nhỏ; 5) khu nghỉ dưỡng sinh thái dưới tán rừng Núi Chúa,Nhà Bàn, Sở Rẫy kết hợp với chương trình khám phá, tìm hiểu khoa học... gắn với việc bảo vệ Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

Điều này tạo ra tiềm năng Phát triển Lữ Hành tại các địa điểm được lựa chọn nằm trong Vườn quốc gia Côn Đảo dọc theo bờ biển phía bắc của Côn Sơn và trên các dãy núi. Quy hoạch này cũng dặt ra các yêu cầu về cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cho mức tăng trưởng dự báo.

Khái Quát Quá Trình Quy Hoặc Tổng Thể hành trình Quốc Gia Côn Đảo - Ảnh 3

Đồ án Quy hoạch phân  khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 4 năm 2012.

Khu Bến Đầm sẽ mang tính chất nhằm cụ thể hóa định hướng về chiến lược phát triển Côn Đảo để trở thành đô thị di sản - đô thị kinh tế, hành trình theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng theo ý tưởng đã xác định trong Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030. Phát triển không gian cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ, phát huy giá trị về môi trường - cảnh quan với các tính chất hấp dẫn, hiện đại. Đáp ứng các yêu cầu của một đô thị trải nghiệm, dịch vụ đặc sắc

Khái Quát Quá Trình Quy Hoặc Tổng Thể trải nghiệm Quốc Gia Côn Đảo (P2)

Khái Quát Quá Trình Quy Hoặc Tổng Thể trải nghiệm Quốc Gia Côn Đảo (P2)
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==