==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Với các giá trị nổi bật về thiên nhiên, di sản tinh thần và văn hóa của mình, tiềm năng côn đảo là rất lớn. Thách thức ở đây là phải đảm bảo phát triển hành trình tại Côn Đảo một cách bền vững. Nghĩa là mang lại lợi ích kinh tế và văn hóa - xã hội cho cộng đồng địa phương mà không gây ra các ảnh hưởng bất lợi đối với các tài nguyên trên đảo.

Với các giá trị nổi bật về thiên nhiên, di sản tinh thần và văn hóa của mình, tiềm năng chương trình Côn Đảo là rất lớn. Thách thức ở đây là phải đảm bảo phát triển hành trình tại Côn Đảo một cách bền vững. Nghĩa là mang lại lợi ích kinh tế và văn hóa - xã hội cho cộng đồng địa phương mà không gây ra các ảnh hưởng bất lợi đối với các tài nguyên trên đảo.

Mục đích của Quy hoạch tổng thể phát triển trải nghiệm này là nhằm cung cấp một kịch bản du lịch mà các hoạt động của nó tại Côn Đảo trong tương lai theo hướng thân thiện với môi trường và bền vững. Quy hoạch tổng thể Phát triển Lữ Hành sẽ là một tài liệu quan trọng làm cơ sở và định hướng cho các quyết định cụ thể hóa Phát triển Lữ Hành và các quy hoạch chuyên ngành khác tại Côn Đảo

Phương pháp luận quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Côn Đảo

 

Để thực hiện được mục đính trên, trình tự và phương pháp luận lựa chọn cho việc lập quy hoạch tổng thể này sẽ bao gồm các giai đoạn sau: 

 

- Giai đoạn 1: Thực hiện các nghiên cứu cơ bản; 

 

- Giai đoạn 2: Phân tích, tư vấn và phát triển các ý tưởng quy hoạch; 

 

- Giai đoạn 3: Chuẩn bị tài liệu, đánh giá và sàng lọc; 

 

- Giai đoạn 4: Hoàn thiện và nộp hồ sơ. 

 

Nhóm chuyên gia tư v ấn quốc tế đã tiến hành hai chuyến đi nghiên cứu và khảo sát thực địa tại Côn Đảo như một phần của cuộc điều tra, soạn thảo, và lập quy hoạch tổng thể. Chuyến nghiên cứu thực địa đầu tiên vào tháng 8/2014 làm cơ sở góp phần hoàn thành

 

Giai đoạn 1. Chuyến nghiên cứu thứ hai được tiến hành trong tháng 10/2014 làm cơ sở hoàn thành giai đoạn 2 và phần đầu của giai đoạn 3. 

 

Giai đoạn 3 được hoàn thiện tại trụ sở đơn vị tư vấn; Giai đoạn 4 là thời gian tiếp thu các ý kiến góp ý của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Sở ban ngành liên quan, cũng như đại diện của các cộng đồng dân cư . 

 

Giai đoạn 4 là thời gian quan trọng để góp phần đảm bảo Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển khu nghỉ dưỡng quốc gia Côn Đảo giải quyết được sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững thông qua việc tiếp thu các ý kiến của các quan chức địa phương, quản lý thị trường, đại diện cộng đồng dân cư, hướng dẫn viên và các nhà điều hành, chủ tiệm đồ lưu niệm, tài xế xe buýt và taxi, lữ khách trong và ngoài nước bằng hình thức phỏng vấn, và thẩm định ... Mục đích của giai đoạn tham vấn này là xác định được góc nhìn của cộng đồng dân cư Côn Đảo và khách thăm quan, dựa trên ưu và nhược điểm của Lữ Hành , sự trải nghiệm của lữ khách 10 năm qua, và các ý tưởng cho Lữ Hành trong 10 năm tới. 

Phương pháp luận quy hoạch tổng thể Phát triển Lữ Hành Côn Đảo (P3)

Phương pháp luận quy hoạch tổng thể Phát triển Lữ Hành
 Côn Đảo (P3)
14 1 15 29 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==