==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Năm 1995, VQG Côn Đảo đã được Ngân hàng Thế giới đưa vào danh sách Hệ thống các khu vực biển quan trọng cần bảo vệ trên toàn cầu. Năm 2014, Ban Công ước Ramsar quốc tế chứng nhận VQG Côn Đảo là khu Ramsar của thế giới. Đây là khu Ramsar thứ 6 của Việt Nam và là Ramsar biển đầu tiên.

Vườn Quốc Gia Côn Đảo là Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam

hành trình Côn Đảo chia sẻ thông tin : Năm 1995, VQG Côn Đảo đã được Ngân hàng Thế giới đưa vào danh sách Hệ thống các khu vực biển quan trọng cần bảo vệ trên toàn cầu. Năm 2014, Ban Công ước Ramsar quốc tế chứng nhận VQG Côn Đảo là khu Ramsar của thế giới. Đây là khu Ramsar thứ 6 của Việt Nam và là Ramsar biển đầu tiên.

Vườn Quốc Gia Côn Đảo là Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 1

Theo thống kê sơ bộ, VQG Côn Đảo có khoảng 1.000 loài thực vật, 30 loài thú, 85 loài chim và 46 loài bò sát. Một số loài và phân loài đặc hữu cho vùng như sóc đen Côn Sơn, bồ câu nicoba, chim nhiệt đới, chim điên mặt xanh, gầm gì trắng...

Vậy Ramsar lài gì ?

Công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước, với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi của chúng ở thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai, công nhận các chức năng sinh thái học nền tảng của các vùng đất ngập nước và các giá trị giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế của chúng.

Công ước

Tiêu đề chính thức của công ước là The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat (Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước). Công ước này được tạo ra và phê chuẩn bởi các quốc gia tham gia tại cuộc họp tại thành phố Ramsar, Iran ngày 2 tháng 2 năm 1971 và có hiệu lực ngày 21 tháng 12 năm 1975.

Danh sách Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế hiện nay (2007) bao gồm trên 1.616 khu vực (gọi là khu Ramsar) với tổng diện tích khoảng 1.455.000 km², tăng lên từ con số 1.021 khu vực vào năm 2000. Quốc gia hiện nay có số lượng khu Ramsar nhiều nhất là Vương quốc Anh với 164 khu; còn quốc gia với diện tích khu Ramsar lớn nhất là Canada với trên 130.000 km², bao gồm cả khu vực vịnh Queen Maud diện tích 62.800 km².

Từ 18 quốc gia ký kết ban đầu năm 1971, tăng lên từ 119 vào năm 2000; đến năm 2007, đã có 153 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia công ước. Đại diện các quốc gia ký kết gặp nhau 3 năm một lần tại Hội nghị các quốc gia ký kết (COP), với hội nghị đầu tiên tổ chức tại Cagliari, Italia năm 1980. Các sửa đổi quan trọng đối với côn ước ban đầu đã đạt được tại Paris (năm 1982) và Regina (năm 1987).

Đến tháng 5/2012, tổng cộng có 160 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia công ước Ramsar, bao gồm 2006 khu, tổng diện tích là 192,822,023 hecta.

Phục vụ cho công ước có ủy ban thường trực, ban xét duyệt khoa học và ban thư ký tại trụ sở chính ở Gland, Thụy Sỹ cùng với IUCN.

Việt Nam đã ký gia nhập Công ước Ramsar vào năm 1989, là thành viên thứ 50, đồng thời là quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước này.

Vườn Quốc Gia Côn Đảo là Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam,vuon quoc gia con dao la ramsar bien dau tien cua viet nam

Vườn Quốc Gia Côn Đảo là Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam,vuon quoc gia con dao la ramsar bien dau tien cua viet nam
86 9 95 181 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==