==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Mới đây đại diện năm khu nghỉ dưỡng: Long Hải, Hương Phong - Hồ Cốc, Tropi cana, Vietsovpetro và khu biệt thự cao cấp An Hoa đã có buổi làm việc, kết nối cùng các thành viên của Cộng đồng doanh nhân Vũng Tàu (BNI Vũng Tàu) và Cộng đồng doanh nhân Bà Rịa (BNI MX Bà Rịa). Thông qua buổi làm việc này là dịp các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp thúc đẩy sự hợp tác làm việc trong lĩnh vực hành trình của tỉnh.

Liên kết hợp tác – giao thương giữa các đơn vị hành trình - Ảnh 1

Tại buổi giao lưu kết nối, các thành viên của BNI Vũng Tàu và BNI MX Bà Rịa cũng đã giới thiệu về năng lực, mô hình, sản phẩm; qua đó trao đổi các cơ hội kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, khách sạn, xây dựng, chế biến thực phẩm, thời trang… Đây là cơ hội để các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh trao đổi kiến thức thương mại, hỗ trợ kinh doanh, mở rộng mối quan hệ, quảng bá thương hiệu của đơn vị mình… với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực hành trình, đồng thời xây dựng thương hiệu trải nghiệm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Liên kết hợp tác – giao thương giữa các đơn vị hành trình - Ảnh 2

Như vậy với buổi kết nối, giao lưu giữa các thành viên trong tỉnh sẽ tạo bước phát triển, hợp tác trên lĩnh vực chương trình với nhau, qua đó sẽ khai thác những thế mạnh hành trình vốn có của tỉnh đồng thời sẽ làm phong phú thêm hệ thống khách sạn, khu vực vui chơi – giải trí, sản phẩm trải nghiệm…

Liên kết hợp tác– giao thương giữa các đơn vị trải nghiệm

Liên kết hợp tác– giao thương giữa các đơn vị trải nghiệm
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==